کلیدواژه: رزمایش اقتدار هوایی

با رمز مقدس یا حسین(ع)؛

آغاز هشتمین رزمایش «فدائیان حریم ولایت»

مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت، صبح امروز با رمز مقدس یا حسین(ع) در منطقه عمومی اصفهان آغاز شد.