کلیدواژه: فداییان حریم ولایت

به دنبال امنیت پایدار در منطقه هستیم

سخنگوی رزمایش فداییان حریم ولایت گفت: افزایش حجم قدرت آتش و دقت در اصابت اهداف متحرک و ثابت از نقاط قوت این رزمایش است.
با رمز مقدس یا حسین(ع)؛

آغاز هشتمین رزمایش «فدائیان حریم ولایت»

مرحله اصلی و فاز عملیاتی هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت، صبح امروز با رمز مقدس یا حسین(ع) در منطقه عمومی اصفهان آغاز شد.