کلیدواژه: دومان توکان

از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه

حکم قطعی ۴ متهم پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان صادر شد/ محکومیت دومان سهند به ۲۰ سال حبس

حکم قطعی متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان صادر و بر اساس حکم صادره، دومان سهند به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
به ریاست قاضی صلواتی/

مشروح چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده دومان توکان

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
مشروح سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان

قاضی صلواتی: متهم تاکنون صداقت نداشته و اموالی معرفی نکرده است

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
به ریاست قاضی صلواتی؛

برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده دومان توکان

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات ۴ نفر از متهمین پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی برگزار شد.
به ریاست قاضی صلواتی صورت گرفت

محاکمه متهمان پرونده شرکت کلاهبرداری دومان توکان با ۱۸۶ شاکی/ از اجاره خودروهای لوکس تا استخدام افراد قوی هیکل

جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده دومان توکان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به صورت علنی برگزار شد.