کلیدواژه: دریاچه میشیگان

یخ زدگی دریاچه میشیگان

یخ زدگی دریاچه میشیگان به علت دمای بسیار پایین هوا در سواحل شمالی شهر شیکاگو