کلیدواژه: بیوگرافی آیت الله هاشمی شاهرودی

"آیت الله هاشمی شاهرودی" کیست

آیت‌‌الله‌ سید محمود هاشمى شاهرودى در سال‌ 1327 هجرى شمسى در شهر نجف‌ و در خانواده‌‌ای مذهبى و از سادات‌ منسوب‌ به‌ امام‌ حسین‌(ع‌) چشم‌ به‌ جهان‌ گشود.