کلیدواژه: محاکمه

نماینده بانک مرکزی: تسهیلات شما کلان بود و صلاحیت دریافت نداشتید

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

محمدحسین شیرعلی متهم پرونده پتروشیمی در خارج از کشور

محمد حسین شیرعلی یکی از متهمان است که اتهام او دایر بر معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور است تاکنون در جلسات رسیدگی حضور نداشته است.

نهمین دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی

نهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

ششمین دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی

ششمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

پنجمین دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
مشروح چهارمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی

توضیحات متهم ردیف اول در رابطه با نحوه مشارکت با مرجان شیخ الاسلامی

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی خبر داد

حبس طویل المدت،شلاق،رد اموال؛ حکم متهمان تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از صدور رای متهمان پرونده موسوم به «تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان» خبر داد و گفت: دادگاه برای متهمان این پرونده مجازات حبس طولانی مدت، شلاق، اقامت اجباری و رد مال در نظر گرفته است.
سومین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی؛

نماینده دادستان: آقای حمزه لو نمی‌توانید یک بام و دو هوا رفتار کنید

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

چهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده اعتبار ایرانیان

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به ریاست قاضی سیدهادی منصوری درمشهد برگزار شد.

حکم پرونده احمد پاسدار مدیرعامل شرکت واردات موبایل صادر شد/ ۱۲ سال حبس

رأی قطعی پرونده احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل (نودیس پرداز) در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.