کلیدواژه: سبد حمایت دولت

وزارت رفاه هشدار داد

کلاهبرداری پیامکی در طرح توزیع سبد حمایتی دولت

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هرگونه اطلاع رسانی را فقط از طریق این مرکز یا پیامک VEZART-REFAH دنبال کنند.