کلیدواژه: مفتی آل سعود

مفتی اعظم آل سعود:

در روز عاشورا برای حسین بن علی عزاداری نکنید

مفتی اعظم آل سعود شیعیان را به بدعت در دین متهم کرده و نسبت به سوگواری و عزاداری برای امام حسین (ع) هشدار داده است.