کلیدواژه: اسماعیل ادیب خوانساری

بیوگرافی"اسماعیل اَدیب خوانساری"+عکس

اسماعیل ادیب خوانساری،خواننده و ردیف دان و یکی از سه چهره نامی مکتب آوازی اصفهان، سال 1280 در خوانسار اصفهان به دنیا آمد.