کلیدواژه: شبکیه چشم

نشانه هشدار دهنده آسیب و بیماری شبکیه چشم

بیماری های شبکیه ممکن است بر روی هر بخشی از شبکیه چشم تاثیر بگذارند و اگر آن ها درمان نشود می تواند عوارض جدی به همراه داشته باشد.

شبکیه مصنوعی هوشمند چشم هم تولید شد

اگر چه شبکیه مصنوعی چشم می تواند بینایی را تا حدی به انسان ها بازگرداند، اما داغ شدن قطعات الکترونیکی آن یک چالش جدی است که با هوشمند شدن این محصول برطرف شده است.

رشد شبکیه چشم انسان در آزمایشگاه

دانشمندان به تازگی موفق به رشد شبکیه چشم انسان در آزمایشگاه شدند.