کلیدواژه: شبکیه چشم

شبکیه مصنوعی هوشمند چشم هم تولید شد

اگر چه شبکیه مصنوعی چشم می تواند بینایی را تا حدی به انسان ها بازگرداند، اما داغ شدن قطعات الکترونیکی آن یک چالش جدی است که با هوشمند شدن این محصول برطرف شده است.

رشد شبکیه چشم انسان در آزمایشگاه

دانشمندان به تازگی موفق به رشد شبکیه چشم انسان در آزمایشگاه شدند.