کلیدواژه: اقصادی

مسائل روانی دلیل اصلی افزایش قیمت ارز

یک استاد دانشگاه با اشاره به جهش دوباره نرخ ارز به واکاوی علل موثر بر آن و همچنین قیمت واقعی دلار و یورو پرداخت.