کلیدواژه: پایتخت

هوای تهران سالم است

براساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص هوای در ۲۴ ساعت گذشته به صورت متوسط بر روی عدد ۷۹ بوده و در حال حاضر برروی عدد ۶۰ قرار دارد که به معنای کیفیت قابل قبول هوای برای همه است.

پخش «پایتخت 6» هم زمان از 2شبکه

فصل ششم مجموعه «پایتخت» به کارگردانی سیروس مقدم در ایام نوروز هم زمان از 2 شبکه تلویزیونی پخش خواهد شد.

هوای تهران در ۲۳ اسفند ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۷۳ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران آلوده شد

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر علی‌رغم خلوت بودن خیابان‌ها بر روی عدد ۱۰۵ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه، آلوده است.

هوای تهران در ۱۲ اسفند ماه؛ پاک است

هوای پایتخت با شاخص ۴۱ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای تهران در ۱۱ اسفند ماه؛ ناسالم

هوای پایتخت با شاخص ۱۲۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای تهران در ۱۰ اسفند ماه؛ ناسالم

هوای پایتخت با شاخص ۱۳۷ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای تهران در سوم اسفند ماه؛ قابل قبول

هوای پایتخت با شاخص ۸۹ در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هوای تهران در ۳۰ بهمن ماه؛ ناسالم است

هوای پایتخت با شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

هوای تهران در ۲۷ بهمن ماه؛ قابل قبول است

هوای پایتخت با شاخص ۵۷ در شرایط قابل قبول قرار دارد.