کلیدواژه: لوازم‌التحریر

فروش کوله‌پشتی ۷۰۰۰۰۰ تومانی!

افزایش هزینه‌های تحصیل دانش‌آموزان بیشترین فشار و تأثیر منفی خود را بر سبد هزینه خانوارهای طبقه ضعیف جامعه تحمیل می‌کند.

پتروشیمی‌ها کارخانه‌های لوازم‌التحریر را بدون مواد اولیه گذاشته‌اند

باتوجه به کاهش واردات و سخت شدن تامین مواد اولیه، تولید و تامین لوازم‌التحریر ممکن است مشکل‌ساز شود، چراکه به گفته رییس اتحادیه لوازم‌التحریر، پتروشیمی‌ها کارخانه‌های داخلی را بدون مواد اولیه گذاشته‌اند.