کلیدواژه: اختلال ژنتیکی

راهی برای مبارزه با ناهنجاری‌های ژنتیکی

یک مسئول مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی استان قم از مزایای به کارگیری فناوری "پی‌جی‌دی" خبرداد.