کلیدواژه: ساناک

پشت پرداه جدایی ساناک از استقلال فاش شد

شکایت باشگاه استقلال از جیری ساناک باعث شده تا نام این مربی چک تبار یکباردیگر بر سر زبان‌ها بیفتد.

شفر: درباره ساناک بعد توضیح می دهم

سرمربی استقلال گفت: دلیل عدم حضور ساناک مسائل دیگری است که بعداً در موردش توضیح می‌دهم.