کلیدواژه: بورانی ماست

طرز تهیه بورانی ماست

بورانی در گروه پیش‌غذاها جای می‌گیرد و اصلیت ایرانی دارد.