کلیدواژه: علایم

علایم و درمان لیپوما

لیپوم نام دیگری برای تومور چربی است.

علل ، علایم و درمان بیماری کاناوان

بیماری کاناوان، که اسکلروزیس کاناوان یا سندرم کاناوان ــ ون بوگارت برتراند یکی از شایع‏ترین بیماری ‏های  تحلیل رونده مغز است.

علل ، علایم و درمان پریکاردیت حاد

پریکاردیت حاد یا آماس حاد پریکارد قلب (به انگلیسی:Acute Pericarditis) یکی از نشانگان بالینی در پزشکی است.

علایم خطر بروز حمله قلبی

حمله قلبی بدون پیش آگهی بروز نمی کند بلکه علایم متعددی طی روزها و هفته ها ظاهر می شود و به یک حمله قلبی می انجامد.