کلیدواژه: سب النبی

سب النبی چیست و چه مجازاتی دارد؟

 سب النبی به معنی لعن، دشنام و اهانت به پیامبر اسلام (ص) است. سب النبی سایر انبیای الهی و ائمه معصومین (ع) را هم شامل می‌شود. مجازات سب النبی اعدام است.