کلیدواژه: زباله گرد

پول‌های کلان زباله‌گردی در جیب دکتر جراح ‌

پول‌های به دست آمده از زباله گردی در بیرجند به جیب مافیای زباله‌گردی می‌رود و در بیرجند بزرگترین مرکز غیرمجاز خرید و فروش ضایعات مربوط به دکتر متخصص جراح است.

زندگی بیش از ۴ هزار کودک زباله گرد در تهران

آمار غیررسمی از حضور چهار هزار و ۷۰۰ کودک زباله گرد خبر می‌دهد که ۴۰ درصد آنان تنها نان آور خانه هستند و بین ۱۰ تا ۱۵ سال سن دارند.

درآمد برای رئیس است!

طاهر پسر ۱۵ ساله افغان که به همراه تعداد زیادی از دوستانش از شهر هرات به تهران آمده، در مورد وضعیت کارش توضیحاتی را ارائه داد.
مدیرکل آسیب های اجتماعی خبر داد

توسعه اورژانس اجتماعی درسال۹۷/کودکان زباله گرد شناسایی می‌شوند

مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون از توسعه اورژانس اجتماعی و شناسایی خلاء ها و کمبودهای اورژانس اجتماعی در سال جاری خبر داد.