کلیدواژه: کتلت سیب زمینی

طرز تهیه کتلت سیب زمینی

کتلت سیب زمینی، غذایی ساده است که با سیب زمینی پخته یا خام و به شکل سنتی بیضی یا اشک درست می شود.

طرز تهیه کتلت سیب زمینی

 کتلت سیب زمینی، غذایی ساده است که با سیب زمینی پخته یا خام و به شکل سنتی بیضی یا اشک درست می شود.