کلیدواژه: سازمان اداری و استخدامی

ماجرای افزایش ۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان

افزایش۵۰ درصدی امتیاز حقوق کارکنان، این روزها صدای کارکنان را در آورده و حاشیه ساز شده است.

همسان‌سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین با کارمندان پیمانی

با توجه به اینکه کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی از حقوق و مزایای کمتری برخوردار می باشند در راستای پاسخگویی به مکاتبات متعدد دستگاه های اجرایی و سازمان اداری و استخدامی کل کشور، پیشنهاد همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین را ارایه نموده است.