کلیدواژه: افطار چه بخوریم

در ماه رمضان چه بخوریم؟

بنا بر آیات و روایات اسلامی، ماه رمضان منشا خیرات و برکات مختلفی بر جسم و روح انسان ها است.