کلیدواژه: کارپرداز

استخدام کارپرداز جهت کار در امور تحصیلداری و خدماتی در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارپرداز در یک شرکت معتبر تولیدی پیمانکاری در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی پیمانکاری جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در در دفتر مرکزی تهران در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارپرداز در یک شرکت معتبر تولیدی در تهران

یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارپرداز در شرکت نیک فرجام در تهران

شرکت نیک فرجام جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارپرداز در یک شرکت معتبر بازرگانی در تهران

یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.