کلیدواژه: انتقال سفارت اسرائیل

ژست سفارتی بعد از قتل عام

انگار که ماجرای دنباله دار فلسطین و صهیونیسم به نقطه ی عطف خودش رسیده است. خون ریخته  شده ی 55انسان بی گناه در نوار غزه دامن گیر مسببین خواهد شد و همچنین سنگ محک خوبی برای مدعیان حقوق بشر و برادری با فلسطینیان است.