کلیدواژه: مشکلات مردم

بزرگترین مشکل مردم

مهم‌ترین مشکل این روزهای مردم ایران چیست؟+فیلم

ازدواج، اقتصاد و مسکن سه مؤلفه مهمی است که بخش بزرگی از مردم ایران، به عنوان مهم‌ترین دغدغه معیشتی‌شان مطرح می‌کنند.