کلیدواژه: جنگ ایران و اسرائیل

اتاق خبر 24 گزارش می‌دهد

نبرد سرنوشت ساز؛ آیا جنگ ایران و اسرائیل نزدیک است؟

آمریکا و رژیم اسرائیل بر طبل جنگ با ایران می کوبند، اما دست از پا خطا نمی کنند.