کلیدواژه: دستگاه اجرایی

هیچ جریانی در مجلس دهم بر دیگری برتری نداشت

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، گفت: مجلس شورای اسلامی در این چهار دهه با آفاتی مواجه شده بود که برخی از این آفات مربوط به افراد و جریان‌ها و برخی هم متوجه جایگاه و روابط مجلس با سایر قواست.

استخدام نیرو در ۲۱ دستگاه اجرایی

ثبت‌نام در هفتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی از سوم مهر 98 آغاز می‌شود.

استخدام 45 هزار نفر در دستگاه‌های اجرایی

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: امسال حدود ۴۵ هزار نفر در دستگاه های مختلف اجرایی کشور جذب و استخدام می شوند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس

بررسی طرح منع بکارگیری بازنشستگان با هدف اشتغال جوانان

عضو فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی از اشتغال، مسکن و ازدواج به عنوان اصلی‌ترین مشکلات جوانان یاد کرد .