کلیدواژه: شرکت های آمریکایی

سی ان ان گزارش داد؛

اپل و شرکت‌های آمریکایی آماده حضور در بازار ایران

شرکت‌های آمریکایی، به علت تحریم های نامرتبط با مسائل هسته ای، پس از برداشته شدن تحریم ها قادر نخواهند بود به سادگی با ایران دادوستد داشته باشند.

روحانی: منعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران نیست

رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: تهران برای حضور شرکتهای آمریکایی منعی قایل نیست و این شرکتها نیز می توانند در فضایی رقابتی از شرایط پساتحریم ، برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران بهره بگیرند.
در نشست با مدیران شرکتهای تجاری، اقتصادی و صنعتی؛

چراغ سبز روحانی به حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران

رییس‌جمهوری اسلامی ایران گفت: تهران برای حضور شرکتهای آمریکایی منعی قایل نیست و این شرکتها نیز می‌توانند در فضایی رقابتی از شرایط پساتحریم برای سرمایه گذاری و انتقال فناوری به ایران بهره بگیرند.