کلیدواژه: کارآموز

آشنایی با حقوق کار

 حقوق کار با وضع و پیش‫‌بینی قواعدی سعی در تنظیم روابط فی‌مابین کارگر/کارآموز و کارفرما دارد.

استخدام کارآموز در آژانس هواپیمای بال طلایی در تهران

آژانس هواپیمای بال طلایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام کارآموز و کارمند فروش تور های داخلی در تهران

آژانس هواپیمایی اسطوره بیستون جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.