کلیدواژه: گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه، شاهکاری از معماری ایرانی + عکس

 گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از معماری دوره اسلامی، به عنوان بلندترین گنبد آجری جهان در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده‌است.

گنبد سلطانیه، شاهکاری از معماری ایرانی+ عکس

گنبد سلطانیه، در شهر سلطانیه در استان زنجان قرار دراد و یکی از شاهکارهای معماری دوره اسلامی است.