کلیدواژه: گرافیست

استخدام گرافیست

شرکت پارس ارتباط افزار فعال در زمینه سیستم های نظارت تصویری و تجهیزات شبکه های کامپیوتری از افراد واجد شرایط سمت زیر در تهران دعوت به همکاری می کند.

استخدام طراح و گرافیست با مزایا در تهران

یک موسسه معتبر خصوصی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام گرافیست در یک آموزشگاه معتبر در تهران

یک آموزشگاه معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،قائم مقام از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام گرافیست در شرکت جانان رسانه در تهران

شرکت جانان رسانه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام گرافیست در شرکت آداک فن آوری مانیا در تهران

شرکت آداک فن آوری مانیا جهت تکمیل کادر تخصصی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام گرافیست خانم در یک شرکت تولیدی – بازرگانی در تهران

یک شرکت تولیدی – بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام گرافیست و اجراکار در مجله تبلیغاتی نوآوران در تهران

مجله تبلیغاتی نوآوران درزمینه تبلیغات و آگهی نامه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام گرافیست و اپراتور دستگاه در البرز، قزوین، تهران

یک شرکت چاپ و بسته بندی معتبر جهت تکمیل کادر خود در البرز،قزوین،تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.