کلیدواژه: سبدکالا

۱۱ میلیون نفر هفته آینده سبد کالا می‌گیرند

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از واگذاری سبد غذایی در هفته آینده به 11 میلیون خانوار ایرانی خبر داد.