کلیدواژه: پشت نویسی

بایدها و نبایدهای چک

چک به معنی برگه ای تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که معمولاً برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود.

تداوم اعتبار چک‌های پشت نویسی شده درسال 98

اعتبار چک‌های پشت نویسی شده درسال ۹۸ تداوم می یابد.

آشنایی با نحوه پرکردن سفته و قوانین مربوط به آن

نحوه پرکردن سفته موضوعی است که پس از شناخت کامل برگه‌ای به نام سفته باید به آن پرداخت.

نکات کلیدی که باید درباره پشت نویسی چک بدانید!

«چک» و چگونگی استفاده از این برگه بهادار، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی مردم در انجام معاملات روزه مره محسوب می‌شود که ملاحظات خاص خود را می‌طالبد، پشت نویسی چک مهمترین مسئله است