کلیدواژه: آتشسوزی

آخرین جزئیات درباره آتش‌سوزی بازارتاریخی تبریز

شهردار تبریز امروز به آخرین وضعیت بازار تبریز که در چهارشنبه هفته پیش مورد آتش‌سوزی قرار گرفته بود، پرداخت.

جزئیات انفجار در دبیرستان حجاب کوهدشت +فیلم

جزئیات انفجار در دبیرستان حجاب کوهدشت از زبان دانش‌آموز حادثه دیده.