کلیدواژه: وزارت محیط زیست

حفاظت از محیط زیست؛ سازمان یا وزارت؟

تبدیل سازمان محیط زیست به یک وزارت خانه، طرحی است که مدت زمانی زیادی روی میز نمایندگان مردم مانده و دوباره به جریان افتاده است.