کلیدواژه: زلزله زدگان کرمانشاه

یادداشت اتاق خبر 24

آقای زیبا کلام! با اعتماد مردم بازی نکنید

گمانه زنی ها برای مبلغ کمک های مردمی که به حساب دکتر صادق زیبا کلام واریز شده، چند گانه است.