کلیدواژه: منشی خانم

استخدام منشی خانم(تسلط به زبان انگلیسی و آفیس)در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،محدوده ولیعصر بالاتر از فاطمی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در یک مطب پوست و زیبایی معتبر در تهران

یک مطب پوست و زیبایی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در شرکت سایان الکتریک در تهران

شرکت سایان الکتریک در راستای ترمیم کادر دفتر فروش خود در استان تهران واقع در خیابان جردن از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در شرکت اندیشه داران ابد کوشا در استان تهران

شرکت اندیشه داران ابد کوشا جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در فروشگاه اینترنتی ایران میز در تهران

فروشگاه اینترنتی ایران میز جهت تکمیل کادر خود در استان تهران محدوده میرداماد-ظفر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در یک شرکت صنعتی تولیدی معتبر در تهران

یک شرکت صنعتی تولیدی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران، حوالی خیابان ظفر از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم با روابط عمومی بالا در شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در یک شرکت معتبر در تهران

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در تهران ملودی

تهران ملودی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

استخدام منشی خانم در موسسه آموزش پزشکی معین در تهران

موسسه آموزش پزشکی معین واقع درمیدان ولیعصر جهت تکمیل کادر اداری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.