کلیدواژه: هارپ

آیا سیل اخیر تاثیر "هارپ" بوده است؟

برنامه هارپ High-frequency Active Auroral Research Program، عبارت است از برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس بالا، در سال ۱۹۹۳ از سوی آمریکا به منظور انجام تحقیقات روی اتمسفر زمین شروع به کار کرد و تأسیسات اولیه آن در آلاسکا، در همان سال احداث شد.

معرفی ساز چنگ

ساز چنگ یک ساز زهی باستانی است که نام دیگرش هارپ است.

آیا هارپ بر خشکسالی در ایران تاثیر دارد؟

بارها در فضای مجازی از تاثیر پدیده هارپ بر خشکسالی و اقلیم ایران شنیده‌ایم، شایعه‌ای که هر چند باور آن در ابتدا سخت است اما با چنان قدرتی از سوی نظریه‌پردازان فضای مجازی بیان می‌شود که موجی از ناامیدی را از تاثیر یک پدیده انسان‌ساخت نسبت به اقلیم در افکار و اذهان ایجاد می‌کند.
ئیس مرکز پیش بینی زلزله:

رد شایعات زلزله ای/ هارپ و آزمایش های هسته ای عامل زلزله نیستند

رئیس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی گفت: موضوعاتی که در خصوص عامل زلزله تهران مبنی بر آزمایشات هسته ای و هارپ است شایعه هستند.  
بررسی "هارپ" درپی زمین لرزه‌های اخیر

"هارپ" چیست؟/ تاثیر هارپ بر وقوع زلزله

هارپ پروژه پژوهشی است که در سال ۱۹۹۳ توسط آمریکا برای بررسی و پژوهش درباره لایه یونوسفر با استفاده از امواج رادیویی ELF/ULF/VLF تأسیس شد.

زلزله‌های ایران هیچ ربطی به هارپ ندارد

 مدیر بخش مرکز زلزله‌شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن وقوع زلزله به‌دلیل سیستم هارپ در کشور را از بیخ‌وبُن نادرست اعلام کرد.