کلیدواژه: میوه فروش

استخدام میوه فروش و باغدار

صنعت میوه کوروش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

میوه‌ فروش خوش‌ذوق قزوینی

یکی از میوه‌فروشان قزوینی در مغازه‌اش قفسه کتاب گذاشته و به مشتریانش کتاب امانت می‌دهد.