کلیدواژه: زمین کشاورزی

آخرین جزئیات ورود ملخ‌های صحرایی به کشور

درگاهی گفت: تاکنون در ۶ استان کشور در سطحی معادل ۳۸ هزار هکتار مبارزه با ملخ‌های صحرایی صورت گرفته است.

طراحی و ساخت جایگزین تراکتور در ایران

پس از سال ها تلاش، محققان کشور موفق به طراحی و ساخت سیستمی موسوم به همیار کشاورز شدند که قادر است کلیه غملکردهای تراکتور را در زمین زراعی به انجام برساند و به زمین نیز لطمه نزند.

اجاره زمین‌های کشاورزی برزیل به ایران

وزیر توسعه صنعت و تجارت خارجی برزیل از اجرایی شدن پیشنهاد کشت فراسرزمینی ایران در برزیل تا چند ماه دیگر خبر داد.

زمین‌های کشاورزی کوچک و کوچکتر می‌شوند

رییس سازمان امور اراضی گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از بحران های ما طی چند سال گذشته بوده است؛ به گونه‌ای که زمین های کشاورزی کوچک و کوچک تر شده اند.