کلیدواژه: مهدهای کودک

هشدار نسبت به تعطیلی مهدهای کودک

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی: اعلام افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک در سال جدید، نسبت به احجاف به حق مردم و تعطیلی این مراکز هشدار داد.
اتاق خبر 24 خبر می‌دهد

هشدار مقام معظم رهبری درباره رخنه در مهدکودک‌ها

پیرو سخنان مهم مقام معظم رهبری درباره رخنه فرهنگی دشمن به عنوان نمونه در مهدکودک‌ها، اتاق خبر ۲۴ نیز پیش از این به موارد مختلفی از بی‌توجهی مسئولین در مهدهای کودک هشدار داده بود.