کلیدواژه: تعطیلی شهریور ماه

تعطیلی 5 روزه تهران شایعه است

خبر تعطیلی تهران به مدت 5 روز از تاریخ 7 تا 11 شهریور ماه صحت ندارد.