کلیدواژه: پول های بلوکه

بانک مرکزی خبر داد؛

جزئیات جدید آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران

در حال حاضر پولی با عنوان بلوکه شده نداریم اما برای انتقال این پول ها در دو کشور آسیایی با مشکل مواجه شده ایم.

تکلیف پول‌های بلوکه شده مشخص است

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دو روش تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی گفت:‌ تکلیف سهم ۶ میلیارد دلاری دولت از پول‌های بلوکه شده در بودجه مشخص است.