کلیدواژه: افراد بی ایمان

آیا افراد بی‌ایمان زندگی بهتری دارند؟

برخی دین ندارند ولی در ظاهر زندگی‌شان از ما بهتر است! در این مورد باید زندگی آن‌ها را از نزدیک دید، چون قرآن می‌فرماید: کسانی که از خدا غافل هستند زندگی‌شان تلخ است.