ملت ایران در همه صحنه ها موفق بوده است/امنیت ملی در سایه اجرای پروتکل خدشه‌دار نخواهد شد/هیچ گاه در مسیر مذاکرات امنیت ملی خودمان را معامله نخواهیم کرد