2 کشته و 20 مصدوم در اثر مصرف مشروبات الکلی غیراستاندارد در فارس