از افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان تا وضعیت قیمت بنزین در سال 96