فکر «آقایی آمریکا» نابود کننده است نه خود آمریکا/ کسی که بگوید آب خوردن هم دست آنهاست یعنی هر آنچه آنان درباره ما می‌گویند را پذیرفته