مدیر عامل اپل در میان ۱۰۰ چهره تاثیر گذار مجله تایم