صادق قطب‌زاده، از همراهی با امام(ره) تا براندازی نظام!